Om een veilige en continue levering van gas te garanderen zal de gasleiding worden vervangen op In de Cramer.

 

Planning en werkwijze

Vanaf maandag 29 juni 2020 start Enexis de werkzaamheden vanaf In de Cramer 9 richting In de Cramer 37 te Heerlen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid duren de werkzaamheden ongeveer 3 weken.

 

De aannemer zal het trottoir opengraven, leidingen monteren en sleuf verdichten. Het bestraten gebeurt door de gemeente Heerlen. Uw woning/ bedrijf zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden met loopschotten/ rijplaten.
Er zal worden gewerkt met een voorrangsregeling en verkeersregelaars op de rijweg omdat de helft van het wegdek in gebruik wordt genomen voor de uitkomende grond.
Naast het vervangen van de gasleiding zullen ook aansluitingen overgezet worden van de oude op de nieuwe leiding. Precieze afspraken hierover zullen tijdig met u worden gemaakt.

 

Te verwachten overlast en werktijden

Om de leiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trillingsoverlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/ straat vervuild raken. Men zal indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door de aannemer BAM Energie & Water. Werktijden van van 7.30 tot 16.15 uur.

 

Parkeerverbod tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt een parkeerverbod rondom de werklocatie ingesteld. Deze zal door middel van bebording worden aangegeven.

 

Contactpersoon aannemer

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water B.V. De uitvoerder van dit project is dhr. M. Gröniger en hij is te bereiken op telefoonnummer 06-51827241. U kunt hem benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.