Hennep Aanpak Parkstad is een project dat op 1 juli 2019 gestart is en waarbij in een periode van 3 jaar álle bedrijfspanden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs. In Heerlen en Kerkrade gaat het om ongeveer 5000 panden.

Samen kunnen we zorgen dat criminelen geen kans krijgen en ellende en gevaarlijke situaties voorkomen. Dit project wordt gefinancierd uit het ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Hier moet je niet zijn”
De officiële aftrap van het project Hennep Aanpak Parkstad was in augustus. Het project dat begon in Heerlen en Kerkrade zal na ongeveer een jaar uitgebreid worden naar heel Parkstad, zo is de bedoeling. Bekijk de video van de aftrap.

Emile Roemer, burgemeester van Heerlen: “Eerden werden panden pas door de politie gecontroleerd als er een concrete verdenking was. Daarmee loop je achter de feiten aan. In ons project gaan we niet wachten op signalen, maar gaan we actief álle bedrijfspanden controleren. Onze handhavers controleren of het gebruik van het pand niet in strijd is met het bestemmingsplan. Als er dan zaken worden aangetroffen worden die te maken hebben met drugs treden gemeente, politie en justitie gezamenlijk op. Met maatregelen die variëren van sluiting van het pand tot afpakken en strafvervolging. We willen natuurlijk drugslabs en hennepplantages vinden. Maar daarnaast hebben we ook een duidelijke boodschap voor de criminelen: Wij accepteren het niet langer. Hier moet je niet zijn.”

Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade: “Door samen te werken als gemeenten kunnen we één lijn trekken en een duidelijk signaal afgeven. Onze boodschap richt zich overigens niet alleen tot de criminelen. We richten ons ook nadrukkelijk tot de eigenaren. Door alert te zijn op malafide huurders kan veel ellende met beschadiging en sluiting van panden voorkomen worden.”

Enkele feiten op een rij

Het team is nu bijna een half jaar bezig met controles van bedrijfspanden en tot nu toe krijgen we vrijwel alleen maar positieve reacties van ondernemers en pandeigenaren. De bereidheid om mee te werken is heel groot. Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen tot nu toe:

  • We hebben tot nu toe 557 panden gecontroleerd in Heerlen en 175 in Kerkrade. De controles zijn begonnen op 1 augustus.
  • In een pand in Heerlen hebben we 5,7 kilo gedroogde hennep aangetroffen met een waarde van € 25.000,-. De zaak is overgedragen aan de politie, zij doen nader onderzoek. De gemeente onderzoekt of we het pand kunnen sluiten.
  • In Heerlen zijn in een aantal garageboxen spullen gevonden die met hennep te maken hebben. Ook dit is overgedragen aan de politie voor nader onderzoek.

Nog een paar gegevens op een rij

  • Tijdens controles zijn zowel in Heerlen als in Kerkrade een aantal anonieme meldingen gedaan over zaken die met drugs te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld tips over hennepgeur in nabijgelegen panden, meerdere meldingen van overlast van dealen in de straat en vanuit panden in de buurt en een aantal meldingen van verdachte activiteiten bij de buren in de avonduren. Deze meldingen zijn door het team doorgezet naar de politie.
  • Ook zijn er een aantal anonieme meldingen gedaan in de sfeer van bouw- en milieuwetgeving. Zoals bijvoorbeeld een melding over het storten van wietgrond vermengd met korrelmix op een terrein. Deze meldingen pakken de gemeenten Heerlen en Kerkrade zelf op.
  • In een loods in Kerkrade is op de bovenverdieping een slaapplek gevonden waar mogelijk illegalen verblijven. Daarnaast heeft een pandeigenaar de toezichthouders verteld dat hij het aanbod heeft gekregen zijn loods te verhuren voor illegale praktijken. Ook deze zaken zijn doorgezet naar de politie.


Hoewel er dus nog geen grote hennepplantages of drugslabs zijn aangetroffen in het kader van het project, leidt de Hennep Aanpak Parkstad wel tot bijvangst, meldingen en voor de politie relevantie informatie voor onderzoeken die zonder het project niet boven tafel zouden zijn gekomen.