De regio Parkstad zit economisch in de lift. Vooral op de bedrijventerreinen komen er veel nieuwe vestigingen en uitbreidingen met een daarbij horende groeiende vraag naar personeel. De medisch-logistieke sector is in deze groei een belangrijke motor, maar ook in het MKB is sprake van versterking en expansie. Samen betekent dit een boost voor de werkgelegenheid en het economisch klimaat in Parkstad. Met het instemmen van Provinciale Staten van de Provincie Limburg om een koopoptie te lichten komt de Groeve Mourik in handen van de provincie, Gemeente Brunssum en Stadsregio Parkstad. Hiermee komt er ruimte om het gebied nieuw leven in te blazen met nieuwe bedrijvigheid en natuurontwikkeling.