Duurzame Actie: Zuinig op Weg

Doet u mee?

In navolging van het succesvol verlopen project waarbij bedrijven geadviseerd werden bij het verduurzamen van de verlichting en de cv-installatie, start gemeente Kerkrade het project “Zuinig op Weg”.

Dit project is bedoeld om bedrijven inzage te geven in de mogelijkheden om de huidige milieubelasting ten gevolge van het eigen vervoer te verduurzamen. De bedrijven worden bezocht door een deskundige die ter plekke de situatie opneemt en een voorstel doet om het vervoer binnen het bedrijf ‘energiezuiniger’ te maken. Het ligt voor de hand dat het energiezuiniger maken van vervoer in de meeste gevallen gepaard gaat met kostenbesparingen.

BTM steunt dit initiatief voor hun leden en adviseert geïnteresseerden zo spoedig mogelijk een afspraak te maken opdat de praktijkonderzoeken op korte termijn kunnen worden gepland.

De voorwaarden om deel te nemen aan de actie voor het advies t.a.v. vervoer:

  • Het moet gaan om zakelijk personenvervoer, vrachtvervoer valt niet binnen het project
  • Onder zakelijk personenvervoer wordt verstaan zakelijk vervoer via eigen of lease personenauto’s, vliegverkeer en woon-werkverkeer.
  • Voorafgaande aan het bedrijfsbezoek dient de deelnemer een overzicht aan te leveren van het huidige gebruikte type vervoer en de gereden kilometers of afgelegde trajecten
  • De gemeente Kerkrade neemt de deelnamekosten voor haar rekening
  • De deelnemer ontvangt van het advies een rapportage
  • De gemeente Kerkrade ontvangt een afschrift van de rapportage.

Voor extra informatie neem contact met ons op: info@btmparkstad.nl.