Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) introduceert KOERS: Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie. Een voucherregeling voor ondernemers die hun strategie willen aanpassen aan de veranderende omstandigheden als gevolg van corona, gericht op continuÏteit, groei en innovatie. Met deze voucher kunnen zij deelnemen aan een bewezen effectief adviestraject en worden de kosten hiervan (deels) gecompenseerd. Er is voor in totaal 100.000 euro aan vouchers beschikbaar.

 

De vouchers hebben per stuk een waarde van 1.000 dan wel 2.000 euro, afhankelijk van het gekozen adviestraject. Hierbij geldt het credo ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Ondernemers kunnen kiezen voor drie verschillende adviestrajecten: Strategisch Innoveren, Business Roadmaps of Resultaatgericht Ondernemen. Voor ieder traject wordt tevens een eigen bijdrage gevraagd. Aanvragen voor de vouchers worden vanaf dinsdag 18 augustus a.s. aangenomen. Het hele programma duurt maximaal een jaar.

 

Toelichting wethouder Heijnen (Portefeuillehouder MKB & Innovatie ESZL)

“Naast de noodzaak op korte termijn om in actie te komen, daagt de coronacrisis ondernemers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn”, licht wethouder Vivianne Heijnen (Maastricht; binnen ESZL verantwoordelijk voor de portefeuille MKB) de motivatie achter KOERS toe. “Welke koers en strategie zijn er nodig om de continuïteit van het bedrijf te borgen? En hoe kun je de kansen op groei pakken? KOERS is erop gericht om ondernemers snel op de juiste route naar antwoorden te zetten. Op basis van een laagdrempelige, maar kwalitatieve intake kun je als ondernemer deelnemen aan een traject dat het beste bij jou past.”

 

Meer informatie

Voorwaarden voor aanmelding en andere details rondom de voucherregeling KOERS zijn te vinden op de website van ESZL: www.eszl.nl/koers.