Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), het samenwerkingsverband van overheden en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, is een van de strategische partners tijdens Limburg Leads op 15 en 16 mei in MECC Maastricht.

“De 16 in ESZL samenwerkende Zuid-Limburgse gemeenten kunnen elk één bedrijf de gelegenheid bieden om zich in een gezamenlijk paviljoen te presenteren”, legt mkb-programmamanager Dorothé van den Bosch van ESZL uit. “We zijn op zoek naar bedrijven die groeiambities hebben of willen innoveren. Bedrijven die hiervoor willen aansluiten op het aanwezige netwerk en de geboden kennis en de uitgebreide mogelijkheden om nieuwe allianties aan te gaan.

Vier thema’s
“Het aanwezige netwerk op Limburg Leads wordt zeer interessant voor deelnemende en bezoekende bedrijven, laat commercieel directeur MECC Maastricht, Frank Mimpen, weten. “Eigenlijk wordt Limburg Leads de grootste businessclub van de Euregio. Op één plek, op hetzelfde moment, komen de belangrijkste netwerken van ondernemers, de overheid en het onderwijs in Limburg en het Duitse en Belgische grensgebied bij elkaar.Daarnaast zetten we in op deelnemers en bezoekers op ‘beslisniveau’: directeuren, managers, eigenaren en bestuurders.” Voor de inhoudelijke invulling van het programma is gekozen voor de thema’s Circulariteit & Duurzaamheid, Digitalisering, Gezondheid en Talentontwikkeling. “Onderwerpen die we in nauwe samenwerking met onze partners hebben gekozen”, benadrukt Mimpen. “Thema’s met wereldwijde weerklank, maar die tegelijkertijd zeer relevant zijn voor de ontwikkeling van de regio.”

Onder andere Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), de Belgische topondernemer Roland Duchatelet, Jan-Paul Rutten (Gulpener) en gedeputeerde Tom Vandeput (Belgisch-Limburg) behoren tot de sprekers tijdens Limburg Leads.

Netwerkavond
Op woensdag zal er een grote netwerkavond georganiseerd worden. “We hebben ervoor gezorgd dat de juiste netwerken naar Limburg Leads komen”, vertelt Jop Thissen, New Business Development Manager MECC Maastricht, uit. “We hebben onze strategische partners ESZL, LWV, MKB-Limburg, Brightlands, LIOF en WijLimburg gevraagd om hun achterban te enthousiasmeren. Hierdoor zullen straks uit de gehele Limburgse triple helix de meest interessante mensen en organisaties aanwezig zijn. Bovendien hebben we nauwe contacten met partners vlak over de grens. Zoals innovatie-community Start-up Limburg en LRM, de Belgisch-Limburgse Brightlands en LIOF.”