Zuid-Nederland is de poort naar het Europese achterland voor goederentransport uit de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen. Limburg, Brabant en Zeeland leveren daarmee een enorme economische toegevoegde waarde aan Nederland. Kijkend naar de verdeling van landelijke investeringen in infrastructuur, lijkt dat besef bij de landelijke politiek achter te blijven, vinden de werkgeversorganisaties Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en VNO-NCW Brabant Zeeland.

“We zien we dat het merendeel van de uitgaven van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport naar de Randstad gaat. Zuid-Nederland heeft de afgelopen jaren rond de 10 procent van het totaal ontvangen. Dat is echt veel te weinig als je kijkt naar de economische toegevoegde waarde die onze regio levert aan Nederland”, vinden beide voorzitters Giel Braun (LWV) en Eric van Schagen (VNO-NVW Brabant Zeeland).

Toename goederenvervoer
Daarbij neemt de komende jaren het goederenvervoer in Zuid-Nederland toe. Om de bereikbaarheid van de regio te waarborgen, is een stevige impuls nodig, vinden de ondernemingsverenigingen. Zij hebben dan ook samen een visie opgesteld om de economische slagkracht van de totale regio te behouden en te versterken. Daarbij gaat het om oplossingen voor zowel de weg als het spoor. De visie werd onlangs besproken met gedeputeerden van de drie provincies.

Snelwegen
Twee corridors zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie: de Oost-corridor en de Zuidoost-corridor. De helft van de goederenstroom vanuit Rotterdam gaat via deze corridors. Met de toename van het goederenvervoer is het van belang de bereikbaarheid te waarborgen. De A4, A67, A58 en A2 zijn hierin belangrijke wegen.

Spoorverbindingen
Naast de inzet op de weg, worden spoorverbindingen belangrijker. Als georganiseerd bedrijfsleven voor Zuid-Nederland zetten de LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland in op de verbetering van het goederenvervoer over het spoor. Onder andere door de ontkrachting van de Brabantroute en de ontwikkeling van de VeZa-boog in Zeeland. Voor personenvervoer staan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en betere internationale intercityverbinding hoog op de agenda. De verbindingen Amsterdam – Eindhoven – Heerlen – Aachen, Eindhoven – Düsseldorf en verbetering Roosendaal – Antwerpen zijn hier voorbeelden van.

Zowel de ondernemingsverenigingen als gedeputeerden waren positief over de gezamenlijke aanpak.