Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat een samenwerking aan met de gemeente Heerlen en de stadsregio Parkstad Limburg. Het CBS gaat onderzoek doen naar de mobiliteit. 

De drie partijen sluiten zich aan bij het landelijke onderzoek ‘Onderweg in Nederland’, dat het CBS uitvoert in samenwerking met Rijkswaterstaat. Door mee te doen aan dit onderzoek krijgt de regio belangrijke informatie waarmee ze mobiliteitsbeleid kan onderbouwen. Voor het onderzoek wordt een deel van de inwoners van de stadsregio Parkstad Limburg benaderd. Zij krijgen de vraag om van één dag in te vullen waar ze zijn geweest, wat ze daar gingen doen en hoe ze daar kwamen. Naar het werk, om boodschappen te doen, maar ook bijvoorbeeld naar de sportschool of om de hond uit te laten.

 

Start in 2020
Op die manier verzamelt het CBS een heleboel informatie. Door deze te analyseren, ontstaat een beeld van het mobiliteitsgedrag van de Parkstedelingen. Zo wordt duidelijk in hoeverre mensen door de tijd meer de fiets pakken of gaan lopen. Daarnaast wordt de verzamelde informatie gebruikt om te bepalen welke stimuleringsmaatregelen verder nodig zijn. De samenwerking bij het onderzoek duurt in principe twee jaar en start in 2020. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd in 2021. Inwoners kunnen zich niet zelf aanmelden. CBS maakt steekproefsgewijs een selectie. Deze mensen krijgen persoonlijk een uitnodiging. Deelnemers aan het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ kunnen een iPad winnen.