De regio Limburg start de AI-hub Brightlands met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern. De AI-hub Brightlands verbindt Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken aan artificial intelligence en data science.

Door bestaande samenwerkingsverbanden verder te verstevigen en uit te bouwen wil de AI-hub Brightlands de ontwikkelingen op dit gebied versnellen als antwoord op de maatschappelijke opgaven en bedrijfsvraagstukken in Limburg en daarbuiten. Astrid Boeijen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus en kwartiermaker van de AI-hub Brightlands: “Artificial Intelligence en data science zijn sterk medebepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. We staan pas aan het begin van het optimaal benutten van de meerwaarde voor de sociale en economische opgaven in onze regio en daarbuiten.”

Uithangbord
De AI-hub Brightlands gaat één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt vormen en is onderdeel van het nationale netwerk van de Nederlandse AI Coalitie. Boeijen: ”De hub bundelt de krachten die we op dit terrein reeds bezitten en is goed voor Limburg, Nederland en de Euregio, omdat het vestigingsklimaat verder verbetert, we talent aantrekken en vasthouden en we samen innovatievraagstukken oppakken. Hierdoor kunnen we ook gerichter aanspraak maken op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling. We denken daarbij aan de ontwikkeling van onder andere specifieke innovatielabs.”

Partners
De AI-hub Brightlands is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, de Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, VISTA College, de Provincie Limburg, Accenture, APG, de Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV, MKB-Limburg, Regitel, de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Maastricht Health Campus, de Brightlands Campus Greenport Venlo, het Maastricht UMC+, Zuyderland, VDL Nedcar, de Nederlandse Politie en het CBS. Annette Mosman, voorzitter van de raad van bestuur van APG: “Met deze brede samenwerking tussen publieke en private partijen kunnen we met volle energie door om kunstmatige intelligentie in de praktijk te onderzoeken, te ontwikkelen en de innovaties verder vorm te geven.”

Versterken
De AI-hub Brightlands richt zich zowel op technisch AI onderzoek als op onderzoek naar de toepassing van AI in toepassingsgebieden zoals de publieke dienstverlening; publieke veiligheid; duurzame industrie; gezondheid en zorg. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “De Provincie Limburg zet in haar provinciaal economisch beleid in op het versterken van de Limburgse economie en het versterken van de concurrentiepositie van het Limburgse MKB. De AI-hub Brightlands biedt het Limburgse MKB bedrijven als ook omliggende ondernemers in de Euregio de mogelijkheid om haar kennis rondom AI en data science te verstevigen. Daarnaast biedt de hub ondersteuning en antwoorden bij maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken en stimuleert de hub innovaties binnen bedrijven om zo de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven te versterken.”

De komende maanden worden de plannen voor de AI-hub Brightlands verder uitgewerkt. Astrid Boeijen tenslotte: “We verwachten dat veel partijen aanhaken, omdat AI de komende jaren steeds belangrijker wordt. We hebben een prima startpunt, maar moet er nog veel gedaan worden om voor Nederlandse bedrijven, onderwijs, wetenschap, overheid en burgers een goede positie te borgen. En dat doen we in samenwerking met alle partners.”