Naar aanleiding van de omleidingsroutes die momenteel actief zijn komen er opmerkingen dat de bewegwijzering erg onduidelijk is. Graag willen wij jullie via dit bericht informeren over de huidige stand van zaken:

De bebording bij de ‘laatste’ rotonde is op aandringen van BBN aangepast. Daar staat nu “Bedrijven de Horsel bereikbaar” en “Doorgaand verkeer gestremd”. Een andere versie/ tekst is volgens de Provincie niet aan te bevelen.

Er wordt aangegeven dat doorgaand verkeer gestremd is omdat de route over het parkeerterrein van de Makro geen “normale” weg is en dus ook geen officiële omleidingsroute. Volgens onze informatie verlopen de werkzaamheden voortvarend waardoor de verschillende wegdelen zeer snel worden geopend en weer normaal begaanbaar zullen zijn (voor de bouwvak).

Wat wel vaak opvalt is dat bezoekers die niet bekend zijn, rijden op een niet actuele navigatie waardoor ze niet meer kunnen afslaan en door moeten rijden tot Heerlen of Spaubeek (afhankelijk vanuit welke richting). De bewegwijzering op de A76 moet door Rijkswaterstaat ook nog steeds worden aangepast. Het is ons momenteel niet bekend wanneer deze bewegwijzering zal worden aangepast.

Mochten er nog vragen zijn neem gerust contact met ons op.