Beekdaelen blijft meedoen aan Parkstad. De fusiegemeente wil wel met de stadsregio toegroeien naar een bestuur op Zuid-limburgse schaal.

 

Tijdens de collegevergadering van afgelopen dinsdag werd het collegevoorstel om uit Parkstad te stappen door de gemeenteraad aan de kant geschoven. Burgemeester Geurts is desalniettemin tevreden. De raad wil namelijk wel toe werken naar een samenwerking met alle gemeenten in Zuid-Limburg, met name op gebieden als verkeer, economie, woningbouw en ruimtelijke ordening.

 

Die samenwerking moet echter nog vorm krijgen. Nu uit Parkstad stappen vindt de raad een brug te ver. Dat komt ook doordat de Provincie de fusiegemeente niet duidelijk steunde en niet inzichtelijk kon maken hoe ze Beekdalen kon helpen als die uit de stadsregio zou stappen, omdat niet duidelijk zou zijn hoe andere gemeenten erover denken. DAt terwijl ‘Maastricht’ wel voor samenwerking op grotere schaal is.
Beekdaelen gaat voorlopig dus volwaardig meedoen in Parkstad, maar wil op voorstel van de oppostie ook laten onderzoeken wat die samenwerking kost en oplevert. Parkstad moet volgens de raad ook meer aandacht besteden aan plattelandsontwikkeling. De oppostie betwijfelt of het college wel van harte meedoet in Parkstad. Als dat niet zo is, is de bijdrage van drie tot vier ton per jaar volgens D66 weggegooid geld. Die bijdrage is nu hoger omdat de voormalige gemeente Schinnen erbij komt.

 

Hoewel de bestuurspartijen het voorstel om in Parkstad te blijven steunen heeft met name het CDA daar moeite mee. De fractie wijst erop dat de stadsregio geld kost, waarover de gemeente minder zeggenschap heeft. Het CDA vindt een extra bestuurslaag tussen provincie en gemeenten niet nodig en wijst er op dat dit de enige regio is waar dit zo georganiseerd is. Andere partijen vonden dat een onduidelijk signaal en concluderen dat het CDA en de coalitie verdeeld zijn.