Op 27 juni jl. vond de kennismakingsbijeenkomst van de Economic Board plaats. De Economic Board bestaat uit leden van het bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, werkgevers- en maatschappelijke organisaties, zoals Burgerkracht Limburg, Natuur & Milieufederatie en vakbonden. Doel is de economische agenda naar een hoger plan te trekken, huidige en toekomstige opgaven en kansen tijdig te agenderen, kansen en bedreigingen te signaleren en waar nodig lobbykracht te bundelen. De Economic Board is bovenal een sterk netwerk dat geen samenwerking van bovenaf oplegt, maar partijen juist inspireert tot het vormen van ‘coalitions of the willing’. In september vindt het eerste reguliere overleg van de Economic Board plaats.

 

V.l.n.r.:
Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt, Universiteit Tilburg
Ron van Baden, regiobestuurder FNV
John van Soerland, CEO VDL NedCar
Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool
Claudia Reiner, voorzitter SBB, directeur/eigenaar Caris en Reiner Installatietechniek
Arnold Stokking, CEO Brightsite
Roger Dassen, CFO ASML
Eugène Bernard, voorzitter College van Bestuur LVO
Ton Hermanussen, directeur Natuur en Milieufederatie Limburg
Ron Coenen, voorzitter LWV, directeur TRIAS
Jessica Baart, voorzitter College van Bestuur Trevianum
Martin de Beer, wethouder gemeente Heerlen
Camille Oostwegel, directeur Oostwegel Collection
Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur Vista College (tot 1-8-2022)
Martijn van Helvert, voorzitter MKB Limburg
Laura Nieboer, oprichter Innowastion, Pieke Broodbier
Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg
Thijs Rompelberg, vice-voorzitter LLTB

 

Ontbrekend op de foto:
Raf Bemelmans, directeur QCP Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus
Rianne Letschert, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
Pieter Meekels, wethouder gemeente Sittard-Geleen
Jeanette Oostijen, vanaf 1-8-2022 voorzitter College van Bestuur Vista College
Niels Peeters, wethouder gemeente Maastricht