Met het AdviesProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van een of meerdere externe deskundige(n). Deze expert gaat je helpen met het toetsen van de technische of economische haalbaarheid van jouw innovatief product, proces of ketenontwikkeling. Het AdviesProject is een financierings­instrument van LIOF. Een mooie stimulans voor de ontwikkeling van jouw idee!
Regeling
De regeling dekt 50% van de kosten voor het inzetten van externe deskundige(n) met een maximaal bedrag van € 7.500
Voor wie?
Startups, scale-ups en mkb bedrijven (sectorbreed) gevestigd in Limburg met een innovatief idee dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven (transities) energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.
Eerstvolgende indiendata
woensdag 06 juli
woensdag 14 september