Aannemer Visser & Smit Hanab BV legt in opdracht van Mijnwater B.V. een leidingtracé aan van 1.440 meter waarvan een deel gelegen is in het industrieterrein “In de Cramer” te Heerlen. Mijnwater B.V. levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen en doet dat via een ondergronds leidingsysteem. De nieuwe leidingen zijn nodig om de capaciteit van het bestaande leidingennet uit te breiden. Men gaat binnenkort aan de slag en de werkzaamheden staan in de planning tussen 8 februari en 26 maart 2021 v.w.b. de aanleg in de Dudoklaan en “In de Cramer”. In deze email vindt u informatie over de faseringen, planning, impact van het werk voor het verkeer en bereikbaarheid van bedrijven. De bereikbaarheid voor bedrijven en woningen is gegarandeerd voor bewoners, personeel, logistiek en hulpdiensten.

Download hier de informatiebrief met meer informatie.

 

Vragen of klachten?
Voor vragen of klachten kunt u onze Omgevingsmanager Johann Dekker bereiken onder
tel.nr. 06 5022 5839 of johanndekker@vshanab.nl