Afgelopen December, 2020 is er in week 50 een spoedreparatie uitgevoerd aan het viaduct Daelderweg. Tijdens een eerdere inspectie zijn enkele gebreken geconstateerd aan het viaduct en de bijbehorende verkeerssignalering. Om de veiligheid voor de weggebruiker en de beschikbaarheid van de weg te kunnen waarborgen is toen met spoed tijdelijk herstel uitgevoerd.

 

In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om het definitieve herstel uit te voeren in week 7 waardoor wederom de A76 HRR en HRL volledig zal worden afgesloten in de nacht. De werkzaamheden zijn gepland op de volgende momenten:

 

A76 HRR Nuth – Heerlen (in oostelijke richting):

  • donderdag 18 Februari 2021 / 21:00 uur – vrijdag 19 Februari 2021 / 06:00 uur.
    • RESERVE woensdag 24 Februari 2021 / 21:00 uur – donderdag 25 Februari 2021 / 06:00 uur.

 

A76 HRL Heerlen – Nuth (in westelijke richting)

  • vrijdag 19 Februari 2021 / 21:00 uur – zaterdag 20 Februari 2021 / 08:00 uur
    • RESERVE donderdag 25 Februari 2021 / 21:00 uur – vrijdag 26 Februari 2021 / 06:00 uur.

 

Download hieronder de benodigde documenten met meer informatie. De nood- en hulpdiensten kunnen voor prio 1 ritten met gepaste snelheid en het voeren van signaallichten, door het werkvak rijden.

 

SLOT A76 HRL week 7:
Afzettingen t.h.v. knooppunt Kunderberg
Afzettingen t.h.v. afrit 5a (Nuth-Centrum)
Omleidingen
Verkeersmaatregelenplan
Verkeerskundige onderbouwing

SLOT A76HRR week 7:
Afzettingen t.h.v. afrit 5 (Nuth)
Afzettingen tussen afrit 5 (Nuth) en knp. Kunderberg
Omleidingen
Verkeersmaatregelenplan
Verkeerskundige onderbouwing

 

De werkzaamheden hebben geen invloed op het openbaar vervoer.

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met onderstaand.

 

Teun van Duijnhoven
06-83 79 90 05
Gebr. van der Lee
teun.van.duijnhoven@gebrvanderlee.com