De gemeente Kerkrade zal op de Wiebachstraat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het wegdek. Als gevolg van de momenteel geringere verkeersdrukte door de corona maatregelen heeft de gemeente besloten deze werkzaamheden versneld uit te voeren.

Waar
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in het gedeelte Wiebachstraat  tussen de Beitel en het Fletcher hotel en het gedeelte vanaf Locht tot aan Hilhorst Tegels.
De omvang van de werkzaamheden is weergegeven op de tekening hieronder.

Wat
In de Wiebachstraat zullen eerst de bestaande putafdekkingen verwijderd worden. Vervolgens zal de deklaag van het asfaltwegdek verwijderd en een nieuwe deklaag aangebracht worden waarna de nieuwe putafdekkingen geplaatst worden. Ook zullen er plaatselijk herstraat werkzaamheden plaatsvinden aan de parkeerstroken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de fa. Kurvers Wegenbouw uit Heerlen.

Wanneer            
25 t/m 29 mei: Verwijderen van de bestaande  putafdekkingen
2 t/m 5 juni: Freeswerkzaamheden aan het wegdek
5 juni vanaf 18.00 uur: Aanbrengen nieuwe asfalt deklaag
8 t/m 12 juni: Aanbrengen nieuwe putafdekkingen
Weersomstandigheden kunnen een verschuiving van deze werkzaamheden laten plaatsvinden.

Overlast
Bij het verwijderen en aanbrengen van de putafdekkingen zal er eenrichtingsverkeer worden toegepast vanaf de Beitel richting Roda JC Ring.
Gedurende de freeswerkzaamheden is alleen bestemmingsverkeer voor aanliggende bedrijven mogelijk. Bestemmingsverkeer voor aanliggende bedrijven wordt geregeld m.b.v. verkeersregelaars.  Tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfalt deklaag wordt de Wiebachstraat volledig afgesloten voor alle verkeer.

Gedurende alle werkzaamheden zal er een omleidingsroute geplaatst worden over de Beitel/Locht/Imstenraderweg naar de Roda J.C. Ring. De parkeerplaatsen van Decathlon, Hornbach en Albert Heijn blijven dus vanuit de Imstenraderweg bereikbaar. Hoewel er alles aan wordt gedaan om dit te voorkomen, is overlast helaas niet geheel uit te sluiten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij onze medewerkers,
Dhr. W. Eijgelshoven en Dhr. K. Gulpers, tel. 14-045.

Downloads
Oorspronkelijk bericht gemeente Kerkrade
Plattegrond