De gemeente Voerendaal heeft als doel om meer duurzame energie op te wekken in de gemeente Voerendaal. Dit doet men om zowel klimaatverandering tegen te gaan, als om een duurzame en comfortabele leef- en werkomgeving voor nu en in de toekomst te creëren. Een belangrijke bron van hernieuwbare energie is de zon. Op daken kunnen we namelijk onze eigen zonne-energie opwekken met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of PVT-panelen.

In de afgelopen jaren heeft Voerendaal deelgenomen aan het Zonnepanelen Project Parkstad, waardoor veel huiseigenaren met kleine daken zijn geholpen bij het installeren van zonnepanelen. De gemeente heeft en vragenlijst uitgezet voor eigenaren en gebruikers van middelgrote daken, met ruimte voor zo’n 50-180 panelen. Kent u mensen of bedrijven binnen uw netwerk, vereniging of buurt kent die zo een middel- tot groot dak hebben? dan willen wij u vragen hun te informeren over deze vragenlijst.

Per brief ontvingen de ondernemers op Lindelaufer Gewande daarom als het goed is een vragenlijst over het plaatsen van zonnepanelen op dak. Dit bericht gaat in op wat dit voor jullie zou kunnen betekenen. Daarnaast treft u hier het oorspronkelijk schrijven van de Gemeente Voerendaal en de vragenlijst aan (deze laatste treft u onderaan dit bericht ook in een online variant aan).

 

Waarom is het belangrijk dat jullie de vragenlijst invullen?
De gemeente Voerendaal, Ondernemersvereniging Lindelaufer Gewande (OLG) en BTM Parkstad onderzoeken wat er nodig is om eigen opwek te realiseren, rekening houdend met uitdagingen zoals netcongestie.

De vragenlijst die jullie hebben ontvangen helpt de gemeente om een beter inzicht te krijgen in de belemmeringen en kansen voor het leggen van zonnepanelen op daken. Jullie inzichten, ervaringen en kennis geven ons handvatten om een stimuleringsaanpak te ontwikkelen voor het bedrijventerrein.

Bedrijven zijn belangrijke spelers in de lokale energietransitie, omdat er bij hen veel potentie is om zelf energie op te wekken en daarmee het energieverbruik af te dekken. Daarnaast kan het plaatsen van zonnepanelen voordelen opleveren voor de directe omgeving d.m.v. het onderling uitwisselen van energie.

 

Mag of moet ik verduurzamen?
Waar moet ik wettelijk aan voldoen? Welke plichten gelden er voor mij? Hoe kan ik hier inzicht in krijgen? Zijn zonnepanelen interessant voor mij?

Om toekomstbestendig te ondernemen is het belangrijk om inzicht te hebben in je energieverbruik. Zo kan je je verbruik zo slim mogelijk afstemmen op de lokale opwek en de energieprijzen. Er zijn veel oplossingen mogelijk. Hier gaan we graag met jullie over in gesprek.

Bij de themabijeenkomst zon op dak op 16 April 19:00-21:00 in het gemeentehuis Voerendaal informeren en adviseren we u wat er mogelijk is, welke wetgeving, subsidies en regelingen er zijn. Daarnaast gaan we met elkaar het gesprek aan over barrières, kansen en oplossingsrichtingen om zonnepanelen op je dak te realiseren. We willen hiermee van elkaar leren en ervaringen op doen welke oplossingsrichting(en) het beste is om volgende stappen te maken voor meer energie opwek die ook financieel aantrekkelijk is/blijft.

 

Mogelijke uitkomsten:
Als overheid kan men de energie-ontwikkelingen volgen, maar men weet ook niet alles en ook niet wat het beste past voor iedere ondernemer of bedrijventerrein. Wel heeft men een aantal technische oplossingsrichtingen die men met jullie kan delen:

  • (individueel) Lichte panelen: Naast zonnepanelen zijn er ook lichte zonnepanelen en zonnefolies. Deze zijn weliswaar duurder, maar wellicht wel goedkoper dan het versterken van je dakconstructie.
  • (individueel / collectief) Levering inperking: Met software kunnen omvormers de panelen slim uitschakelen wanneer er te veel stroom op het net staat of wanneer het geld kost om energie terug te leveren. Vaak haal je al een flinke piek weg met slechts een paar procent opbrengst verlies.
  • (individueel / collectief) Vraagsturing: Je verbruik kan je wellicht verplaatsen naar de momenten waarop de energieopbrengst het hoogst is. Verder helpen batterijen, een koelcel of warmtevat met boiler ook in opslag die de energievraag flexibel maken.
  • (kleine groep / collectief) Energie delen: één bedrijf wekt energie op en heeft afspraken dat een ander naburig bedrijf het ook kan gebruiken onder bepaalde voorwaarden of restricties.
  • (individueel / kleine groep / collectief) Energie opslag: elektriciteit wordt opgeslagen in een batterij of een warmteopslag.
  • (kleine groep / collectief) energielever- en energievraagpiek vermindering: naast individuele contracten met Enexis kan je later dit jaar ook een groepscontract vormen met Enexis voor maximale energielevering en energieverbruik.
  • Technisch kan er dus al best veel, maar veel oplossingen vergen om samenwerking tussen bedrijven, vereniging, Enexis, installateur en overheid. Er komt vanuit Rijksoverheid en provincie later dit jaar steun in betere regels en geld om het MKB en bedrijventerreinen te ondersteunen. Door samen lokaal oplossingsrichtingen te kiezen, kunnen we gemakkelijker aanspraak maken op die steunmaatregelen.

Technisch kan er dus al best veel, maar veel oplossingen vergen om samenwerking tussen bedrijven, verenigingen, Enexis, installateur en overheid. Er komt vanuit Rijksoverheid en provincie later dit jaar steun in betere regels en geld om het MKB en bedrijventerreinen te ondersteunen. Door samen lokaal oplossingsrichtingen te kiezen, kunnen we gemakkelijker aanspraak maken op die steunmaatregelen.

Vragenlijst online invullen