Op 29 augustus starten wegwerkzaamheden aan de Klinkertstraat en de Terlindenweg. De wegen wordt gereconstrueerd zodat de inrichting van deze wegen meer gaat passen bij hun functie (30 km/uur straat). De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt de Klinkertstraat afgesloten vanaf de Caumerbeek tot ongeveer aan huisnummer 27. In Fase 2 wordt de Terlindenweg afgesloten en in fase 3 het kruispunt Klinkertstraat – Terlindenweg – Overbroekerstraat (zie hieronder):

 

 

Conform huidige planning duurt “fase 1” t/m 7 oktober, “fase 2” van 10 oktober t/m 9 november en “fase 3” van 9 november t/m 9 december.

Meer informatie vinden jullie in de bijlage en op:

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Gemeente Heerlen.