Veranderend koopgedrag, internetwinkelen en vergrijzing hebben als structureel gevolg teruglopende bezoekersaantallen en groeiende leegstand van winkelruimte. Reden voor de lokale en regionale overheden om een Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg (SVREZL) op te stellen voor de lange termijn (2030). In de SVREZL staat welke van de winkelgebieden onderdeel uitmaken van de toekomstig gewenste winkelstructuur in Zuid Limburg. Het doel van deze structuurvisie is om ondernemers kaders te bieden om hun ondernemerschap verder te ontwikkelen in deze winkelgebieden. Daarnaast zijn enkele spelregels benoemd hoe nieuwe initiatieven beoordeeld en ontwikkeld kunnen worden en hoe deze kunnen landen in Parkstad Limburg, dan wel Zuid-Limburg. Dit alles is door Esther Geuting (Stec Groep), mede-opsteller van de SVREZL, toegelicht.

Leer hier meer over SVREZL

Of bekijk de presentatie van Esther Geuting