Na eerdere initiatieven in steden als Leiden, Utrecht wordt ook in de gemeente Heerlen begonnen met een ondernemersfonds. Dit fonds is ván en vóór ondernemers ter versterking van het ondernemersklimaat en van waaruit initiatieven gesteund worden.

Heerlen is verdeeld in zeven gebieden die in handen zijn van gebiedsmanagers. Deze managers trekken vanaf 1 juli op met georganiseerde ondernemerscollectieven. Samen, met behulp van een financiële injectie van het fonds, kunnen dan brede initiatieven ontplooit worden voor ondernemers.

Collectieve belangen
Het doel van het fonds is om het ondernemersklimaat te versterken. Ondernemers hebben immers naast individuele belangen ook collectieve belangen. Het komt aan op de creativiteit van gezamenlijke ondernemers in een trekkingsgebied. Op 27 mei vindt een eerste conferentie plaats op bedrijventerrein C-Mill in Heerlen. Dan gaan de initiatiefnemers achter het fonds dieper op eventuele vraagstukken in.