Zoals u weet is ons voornaamste doel het behouden, en waar mogelijk versterken, van het vestigings- en ondernemersklimaat in de Stadsregio Parkstad Limburg.
In ons ambitiedocument leest u waarom wij – als samenwerkende bedrijventerreinen – dit document nodig hebben, welke speerpunten onze regio versterken, wat de ambities hiervan zijn en wat onze visie is op het waarmaken ervan.
Wij zijn er ontzettend trots op dat wij al sinds 2004 dit prachtige samenwerkingsverband hebben in onze regio. Als gevolg hiervan kunnen wij tevreden vermelden dat wij konden rekenen op een grote bereidheid van onze partners om met ons mee te denken in de totstandkoming van deze ambities.
Dit zijn partners binnen de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en ondernemende organisaties uit onze regio.
Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht om te komen tot realisering van deze ambities schuilt in de gezamenlijkheid.
Daarom roepen wij u als lezer op om met ons mee te doen en zo een economische impuls te geven aan onze regio.
DOWNLOAD HIER HET AMBITIEDOCUMENT 2021-2025 – SAMEN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJVENTERREINEN
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting BTM Parkstad
Igor Soons
Leo Wijshoff
Wil Sijstermans
Gijs Hilhorst