Het Ondernemersfonds in de gemeente Heerlen gaat in juli van start. Vanaf die maand worden er collectieve initiatieven door en voor bedrijven ontplooid.

Tijdens een presentatie voor de Heerlense raadscommissie vertelden de kwartiermakers van het Ondernemersfonds, Geerd Simonis van het Bedrijventerreinmanagement (BTM) en Tibert Lagarde van MKB Parkstad, dat in mei een conferentie voor Heerlense ondernemers wordt gehouden.

Daarna wordt in juni een bestuur geïnstalleerd, waarna het fonds in juli daadwerkelijk van start gaat. Uit het geld in het fonds worden collectieve activiteiten gefinancierd. Dit kan voor een groep ondernemers in een bepaalde wijk of stadsdeel zijn, maar ook per branche worden ingericht. Inhoudelijk is daar nog niets over bepaald.

Oprichting
De oprichting van het Ondernemersfonds is afgesproken tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Heerlen eind vorig jaar. Toen is besloten om de ozb voor bedrijfspanden te verhogen. Dit geld vloeit naar het Ondernemersfonds, dat zo in drie jaar tijd met 1 miljoen euro gevuld moet raken.

Voorbeelden
Een dergelijk fonds is in Nederland al in 45 gemeenten ingevoerd. Voor de opzet in Heerlen hebben de kwartiermakers in de keuken gekeken bij de gemeenten Helmond en Leeuwarden, waar zo’n fonds al met succes draait. Ook voorbeelden uit Utrecht en Leiden zijn door hen meegenomen.

Precario
Raadsleden toonden zich positief over het plan, al werden er enkele kritische kanttekeningen gemaakt. Of dit geen sigaar uit eigen doos voor ondernemers is, wilde Roel Leers (Hart-Leers) weten. Dat wijst wethouder Martin de Beer (Economie, VVD/D66) van de hand. „Als onderdeel van dit plan wordt ook de precariobelasting in twee stappen in 2020 en 2021 afgeschaft.” Dat werd onderstreept door Simonis. „Ook wij horen niet van ondernemers dat dit als een sigaar uit eigen doos wordt ervaren.”

Voorwaarden
Op de vraag hoe de gemeente op de besteding van het geld gaat toezien, antwoordde wethouder De Beer dat hij dit vooral aan de ondernemers gaat laten. „Natuurlijk is het een voorwaarde dat het geld aan collectieve initiatieven besteed wordt, maar we gaan dat niet heel erg op de inhoud toetsen. Het is een fonds van, voor en door ondernemers en we vertrouwen erop dat zij de keuzes maken die voor hen het beste zijn.”