In september lanceerde BTM, oftewel Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, de BTM Connect app voor de leden van ON12 in Heerlen. BTM Connect geeft invulling aan een grote behoefte van de ondernemers; VERBINDEN! 

In korte tijd zijn via de app reeds vele connecties gemaakt tussen ondernemers en een groot aantal berichten verstuurd. Via de vraag en aanbod pagina kunnen leden bovendien de hulp van collega ondernemers inroepen. Zo werd via BTM Connect al beschikbare bedrijfsruimte gevonden door de leden.

BTM Connect stelt de lokale verenigingen op de bedrijventerreinen in staat om de communicatie met hun leden te versterken. Verder is BTM Connect hét platform waar de ondernemer alle informatie over zijn bedrijventerrein terugvindt. Via de app kan men alle belangrijke partijen bereiken, denk hierbij bijvoorbeeld aan politie, collectieve beveiliger, gemeente of provincie maar vooral ook zijn buurman of vrouw.

De proefperiode van BTM Connect is dan ook zeer succesvol te noemen en de community zal in 2019 verder uitgebreid worden. Ook andere verenigingen, die reeds hebben aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn, zullen worden toegevoegd aan BTM Connect. Hiermee wordt de BTM Community steeds groter!

Bedrijventerreinmanagement is al jaren de onmisbare sleutel tot krachtige bedrijventerreinen. Goed georganiseerde en vitale bedrijventerreinen leveren een cruciale bijdrage aan de plaatselijke of regionale economie. Zij bieden werkgelegenheid en zijn een visitekaartje voor zowel de gemeente alsook de bedrijven die er gevestigd zijn én de vastgoedeigenaren.

De belangrijkste taak van BTM is het creëren van draagvlak. Zonder draagvlak komen ideeën en projecten niet verder dan het papier waaraan zij zijn toevertrouwd. Communicatie is daarbij de sleutel tot succes.