BTM = de onmisbare sleutel tot krachtige bedrijventerreinen!

Krachtige bedrijventerreinen leveren een cruciale bijdrage aan de plaatselijke en
regionale economie. Zij bieden werkgelegenheid en realiseren waardetoename
voor zowel de gemeente als de vastgoedeigenaren.

De belangrijkste taak van BTM is dan ook het creëren van draagvlak. Zonder
draagvlak komen ideeën en projecten niet verder dan het papier waaraan zij
zijn toevertrouwd. Communicatie is daarbij de sleutel tot succes. Onze
parkmanagers staan midden in het werkveld en weten vanuit hun ervaring
zowel grote bedrijven als middelgrote en kleinere ondernemingen in de
samenwerking te betrekken. Of het nu gaat om herstructureringsprojecten,
beveiliging, afvalmanagement of andere thema’s.

In ons jaarverslag geven wij inzicht in onze werkzaamheden van het afgelopen jaar!