Vol trots presenteren wij jullie het energiekompas van BTM Parkstad en ON12. Sinds 2022 werken we steeds nauwer samen met zo veel mogelijk bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. Duurzaamheid is één van de actuele ‘dringende’ thema’s die een voorrangspositie hebben gekregen. Dit naast lokale economie, huisvestiging en gezondheid.

In dit kompas tref je richtinggevende informatie aan over hoe wij de komende jaren concreet aan de slag willen gaan met de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Een groot woord van dank aan Ondernemersfonds Heerlen allen die hebben meegewerkt aan dit kompas. Juist dat is namelijk het bijzondere en mooie aan dit kompas. Samen met kennisdragers, overheid, bedrijventerreinverenigingen en ondernemers is deze opgesteld. Dit borgt een krachtig fundament voor de toekomst.

Ga naar energie kompas