16 maart hebben wij jullie geïnformeerd over onderstaande ontwikkeling en graag willen we daar de aanvullende info vanuit de ACM aan toevoegen ;

Kort samengevat zegt de ACM ; het contract kan dus slechts kosteloos opgezegd worden als de energieleverancier geen enkel tarief met de klant contractueel heeft vastgelegd. Indien dit niet het geval is, is ook het gascontract over te nemen mits in hetzelfde contract afgesloten.

Per 1 juli aanstaande zullen de regionale netbeheerders het toonfrequent signaal uitfaseren.

Als gevolg hiervan zullen kleinverbruikers die een dubbeltarief (piek-dal) contract hebben en gebruik maken van een traditionele elektriciteitsmeter, vanaf die datum geen overeenkomst meer hebben o.b.v. dubbeltarief (piek-dal)!

De huidige leverancier zal tijdig een nieuw aanbod moeten doen op basis van enkeltarief, en moeten vermelden dat de klant het aanbod mag weigeren en kosteloos mag overstappen.

Wat houdt dit concreet in voor jou als partner ?

Kleinverbruikers met een traditionele meter en een dubbeltarief (piek-dal) contract mogen per 1 juli a.s. boetevrij overstappen aangezien het een contractwijziging door de leverancier betreft.

Heb je in je klantenbestand (of ken je) bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen dan is dit dus een mooie kans voor een overstap zonder financiële consequenties voor de klant !

Stap over naar NieuweStroom en wij vragen de slimme meter voor u aan. Bovendien vergoedt NieuweStroom de helft van de kosten van de prioriteitsplaatsing. 

Kort samengevat zegt de ACM ; het contract kan dus slechts kosteloos opgezegd worden als de energieleverancier geen enkeltarief met de klant contactueel heeft vastgelegd. Indien dit niet het geval is, is ook het gascontract over te nemen mits in hetzelfde contract afgesloten.

De volledige aanvullende info ACM over vervallen dubbeltarief bij analoge en digitale meters per 1 juli 2021

 1. Waar de regionale netbeheerder verantwoordelijk is voor de communicatie over de uitfasering van het TF-signaal en de mogelijkheid om alsnog een slimme meter te laten installeren, is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om zijn klanten – waar dit een gevolg heeft voor de verrekening van het verbruik: van dubbeltarief naar enkeltarief – altijd tijdig te informeren.
 2. Ongeacht of het signaal nog ‘na-ijlt’ moet per 1 juli de verrekening van het verbruik voor deze klanten naar enkeltarief.
  Op dat moment is er in principe sprake van een wijziging van het tarief en dus een contractwijziging en mag klant kosteloos opzeggen wanneer hij/zij deze wijziging niet wenst te accepteren. ACM is hier heel strikt in en de Informatiecode is daar volgens ACM duidelijk over.
 3. Echter, wanneer in de bestaande contractteksten op de een of andere wijze reeds afspraken zijn gemaakt om in ‘de situatie waarbij het niet (meer) mogelijk is om op basis van dubbeltarief het verbruik te verrekenen’ op enkeltarief over te gaan (en het enkeltarief is daarbij ook meteen overeengekomen, dan hoeft contract niet gewijzigd te worden en is er dus geen sprake van een contractwijziging. Hetzelfde geldt mogelijk voor de afspraak waarbij vooraf een berekende verdeling voor een dubbeltarief is overeengekomen voor de situatie waarbij het niet (meer) mogelijk is om op basis van dubbeltarief het verbruik te verrekenen.
  Of dit afdoende is geformuleerd, en er dus geen sprake is van een contractwijziging, is de verantwoordelijkheid van de leverancier.
  ACM gaat er wel vanuit dat ook deze klanten over de ingangsdatum worden geïnformeerd.
 4. Als processen rond eerdere (lokale) uitfasering geen problemen hebben opgeleverd dan volstaat zo’n proces nu waarschijnlijk ook. Hierbij geldt bovenstaande ongewijzigd.
 5. Bij gecombineerde contracten voor elektriciteit en gas stelt ACM dat de klant deze, ook bij wijziging van slechts een van de producten (elektriciteit), integraal kosteloos mag opzeggen. ACM gaat er hierbij vanuit dat dan sprake is van één overeenkomst. Bij losse overeenkomsten voor elektriciteit en gas is de situatie uiteraard anders. De klanten dienen hier goed over geïnformeerd te worden.

Bericht 16 maart 2021

Per 1 juli aanstaande zullen de regionale netbeheerders het toonfrequent signaal uitfaseren.

Als gevolg hiervan zullen kleinverbruikers die een dubbeltarief (piek-dal) contract hebben en gebruik maken van een traditionele elektriciteitsmeter, vanaf die datum geen overeenkomst meer hebben o.b.v. dubbeltarief (piek-dal)!

De huidige leverancier zal tijdig een nieuw aanbod moeten doen op basis van enkeltarief, en moeten vermelden dat de klant het aanbod mag weigeren en kosteloos mag overstappen.

Wat houdt dit concreet in voor jou?

Kleinverbruikers met een traditionele meter en een dubbeltarief (piek-dal) contract mogen per 1 juli a.s. boetevrij overstappen aangezien het een contractwijziging door de leverancier betreft.