Bedrijventerreinen Spekholzerheide, Euregiopark, Willem Sophia, Rodaboulevard, Dentgenbach en Julia te Kerkrade hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar een samenwerking actief is om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen zoals bedrijventerreinmanagement afspraken maken om overlast, criminaliteit, brandveiligheid en andere thema’s aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Onder leiding van Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg (BTM) en met procesbegeleiding van MKB-Nederland werd succesvol de hercertificering doorlopen.

Onze projectleider, Vera Tummers, geeft aan dat de veiligheidsgevoelens in de afgelopen werkperiode maar liefst met 12% zijn gestegen. “Cijfers om trots op te zijn!”. Zo beaamt ook de Stichting Samenwerkende Bedrijventerrein Kerkrade.

Een onveilige omgeving zorgt mogelijk voor veel overlast en schade en kan zodoende een belemmering in de bedrijfsvoering van elke ondernemer vormen. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, denk bijvoorbeeld aan:
• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over veiligheidsthema’s;
• realisatie van openbare AED’s op de bedrijventerreinen;
• het opstellen van calamiteitenplannen voor de bedrijventerreinen;
• het beter verlichten van panden en openbare ruimte;
• investeringen in de openbare ruimte (bijv. groenvoorziening, straatverlichting);
• Het creëren van bewustwording over een groot aantal veiligheidsthema’s.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen en biedt hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen en de externe toetsing door KIWA met succes hebben afgelegd worden beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 800 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Download hier het Resultaatrapport KVO Kerkrade 2016-2019 om meer behaalde resultaten te zien!