Op 22 januari jl. namen wij tijdens een gezellig diner afscheid van 3 bevlogen bestuursleden. Roger Bremen was sinds jaar en dag, namens de Brunssumse ondernemers, bestuurslid bij BTM en in 2015 werd hij penningmeester van deze Stichting.
Ook Peter Jeurissen is vanaf de beginperiode in 2004, namens de Landgraafse ondernemers, betrokken geweest bij BTM. Hij zorgde er mede voor dat er een ondernemersvereniging kwam en dat er succesvolle revitalisering werd uitgevoerd op de bedrijventerreinen in Landgraaf.
In 2010 sloot Nuth zich aan bij het samenwerkingsverband Parkstad Limburg en werd het werkgebied van BTM uitgebreid met de bedrijventerreinen de Horsel, de Reuken en de Steeg. Peter Hinskens heeft vanaf dat moment, namens de ondernemers uit Nuth, deel uit gemaakt van het bestuur van BTM.

Alle vertrekkende bestuurders waren het erover eens dat de stichting sterk is veranderd in de afgelopen jaren. BTM is ondernemender geworden en vooral vraaggestuurd gaan werken. Iets dat niet alleen te danken is aan een bevlogen bestuur maar ook aan een betrokken en vakkundig uitvoerend team. Door ons samen sterk te maken staat BTM vandaag de dag stevig in haar schoenen.

Vanuit Brunssum is er inmiddels een nieuw bestuurslid toegetreden in de persoon van Leo Wijshoff. Vanuit Landgraaf en Beekdaelen wordt er op dit moment vanuit de resp. verenigingen OVAS en BBN nog gezocht naar geschikte opvolgers.

Via deze weg willen wij; bestuur en uitvoerend team BTM de vertrekkend bestuurders nog een laatste maal van harte bedanken voor hun inzet voor onze stichting. Wij wensen jullie veel succes in de toekomst en hopen jullie uiteraard nog regelmatig in het werkveld tegen te komen.

 

V.l.n.r. Peter Jeurissen, Roger Bremen, Peter Hinskens en huidig voorzitter Igor Soons