De bedrijven Medtronic, Abbott en Boston Scientific starten onder de naam ‘Medlands Parkstad’ een meerjarige samenwerking met de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Stadsregio Parkstad om de medische sector in de regio te versterken. Aantrekkelijk zijn voor talent om in de sector te werken staat voorop in de samenwerking.

In het voorjaar 2024 moet er een meerjarig programma gereed zijn waarin de thema’s imago/communicatie, onderwijs, arbeidsmarkt en infrastructuur verder zijn uitgewerkt. Ook worden andere bedrijven in Parkstad uitgenodigd om bij de samenwerking aan te sluiten, evenals onderwijsinstellingen en organisaties op het vlak van arbeidsmarkt. De partijen kiezen voor een meerjarige samenwerking.

De Medtech-sector is de afgelopen 20 jaar gegroeid van ca. 1.000 tot bijna 6.000 arbeidsplaatsen en is daarmee van zeer grote economische betekenis voor Parkstad. De bedrijven die het initiatief voor (de voorlopige werktitel) ‘Medlands Parkstad’ nemen zijn gevestigd op bedrijventerreinen in de regio en vervullen een regiefunctie in de complete organisatie van innovatie, productie en levering van diensten en producten ten behoeve van patient care. De bedrijven en de overheden in ‘Medlands Parkstad’ vinden elkaar vanuit het gezamenlijke belang om nu en in de toekomst voldoende talent aan zowel de sector als de regio Parkstad te binden.