In een voortzetting van de City Deal ‘Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ zijn op 1 januari vier nieuwe cyberprojecten gestart om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) veerkrachtiger te maken tegen cyberdreigingen en -aanvallen. Deze initiatieven variëren van innovaties waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen tot oplossingen die taken uit handen nemen, ondersteund door technologie of deskundigen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de selectieprocedure van de subsidieaanvragen begeleid.

Uit zestien cyberprojecten zijn vier City Deal projecten geselecteerd voor verdere ontwikkeling en implementatie met behulp van toegekende subsidies. “Innovatie is een belangrijk doel en voorwaarde van de City Deal. De voorkeur is dan ook gegeven aan projecten die nog niet in eerdere City Deal tranches ontwikkeld zijn”, verklaarde Colin Voetee, adviseur bij het CCV.

De looptijd van deze vier innovatieve cyberprojecten is gestart op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024.

1) Digitaal Veiligere Werkvloer met de Digitale Hulpverlener (DHV’er)

Gemeente Haarlem/Zandvoort, Gemeente Alkmaar en Gemeente Purmerend
In samenwerking met drie verschillende gemeenten worden mkb-bedrijven aangemoedigd om DHV’ers aan te wijzen en op te leiden. DHV’ers bieden, net zoals BHV’ers, hulp bij digitale calamiteiten. Het verschil ligt in het digitale aspect; DHV’ers zijn geen cyberexperts, maar ze herkennen risico’s en weten wat te doen in geval van een incident. Door elke onderneming te voorzien van een DHV’er ontstaat duurzame aandacht voor cyberveiligheid, waardoor het mkb aanzienlijk weerbaarder wordt.

2) Ontwerpen en testen van een incident response keten voor het mkb

Stichting Saxion (Hogeschool)
Dit project richt zich op het verbeteren van incident response voor het mkb bij online criminaliteit door het ontwikkelen van een incident response keten. Het doel is om mkb’ers die slachtoffer zijn van online criminaliteit beter te ondersteunen door samenwerking te initiëren en te stroomlijnen tussen eerstelijns en tweedelijns ondersteunende partijen. Op deze manier komt een getroffen ondernemer op een efficiënte wijze terecht bij de best passende ondersteuning door een netwerk van samenwerkende partijen.

3) Mkb cyberassistentie

Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant
Met dit project worden vijftig ondernemers ondersteund bij het opzetten van een solide basis voor hun cyberweerbaarheid met behulp van een gedeelde cyberprofessional. Het doel is om cyberveiligheid voor de lange termijn te integreren in hun bedrijfsvoering. Voortbouwend op eerdere ervaringen uit een pilot, wordt deze aanpak geoptimaliseerd en samengevoegd tot een blauwdruk die andere organisaties kunnen gebruiken om het mkb steeds beter te ondersteunen in hun cyberweerbaarheid.

4) Cynalytics Insights

Cynalytics B.V.
Dit project richt zich op het vergroten van de cyberweerbaarheid van organisaties door inzicht te bieden in kwetsbaarheden binnen hun eigen infrastructuur. Gebaseerd op het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnitieerde project OpenKAT, ontwikkelt dit project een oplossing die scanning en inzicht ‘achter de firewall’ mogelijk maakt. Hiermee krijgen mkb-ondernemers een dieper inzicht in de status van hun eigen cyberveiligheid en die van hun ketenpartners.

City Deal ‘Lokale weerbaarheid cybercrime’

Deze vier nieuwe cyberprojecten vallen onder de City Deal ‘Lokale weerbaarheid cybercrime’. De City Deal is een samenwerking van gemeenten, regionale samenwerkingsorganisaties veiligheid en PVO’s, de ministeries van JenV (directie Veiligheid en Bestuur), BZK (directie Digitale Overheid) en EZK (Digital Trust Center), nationale Politie, de VNG, het CCV, de Haagse Hogeschool, Saxion hogeschool, het NHL/Stenden, VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor meer informatie over City Deals in het algemeen ga je naar www.agendastad.nl. Zie voor informatie over deze specifieke City Deal het CCV-dossier Cybercrime. Voor vragen kun je terecht bij CCV-adviseur Colin Voetee. 06 10 447 801 colin.voetee@hetccv.nl Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht