Vanaf 1 januari 2024 ben je als groot bedrijf verplicht om de emissies van je transport te rapporteren. Dit geldt ook als je je transport uitbesteedt. Vanaf 1 januari 2025 geldt dezelfde regel voor kleinere bedrijven. De logistiek makelaars van logistiekbereikbaar.nl adviseren je graag hoe je dit aanpakt.

De verplichting is vastgelegd door de Europese Unie in de richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De richtlijn in het kort:

  • Geldt voor bedrijven in de sectoren wegvervoer, scheepvaart, luchtvaart en railvervoer die jaarlijks meer dan 500.000 ton aan CO2-equivalenten uitstoten.
  • Verplicht je vanaf 1 januari 2024 om jaarlijks gegevens over de emissies van je transport te verzamelen, te rapporteren en te laten verifiëren door een geaccrediteerde verificateur.
  • Het gaat om emissies door voertuigen die eigendom zijn van jouw bedrijf, maar ook om transport dat je hebt uitbesteed aan derden.
  • De te rapporteren emissies zijn: CO2, CH4 en N2O, van Scope 1- tot en met Scope 3-emissies, upstream en downstream.
  • Vanaf 1 januari 2025 geldt dezelfde regel voor kleinere bedrijven.
  • Sancties voor bedrijven die niet voldoen aan de nieuwe regelgeving kunnen oplopen tot 5 procent van de jaaromzet.

Maatregelen om uitstoot te verminderen

De EU-richtlijn heeft mede als doel de transparantie en de reductie van broeikasgasemissies in de transportsector te vergroten. Door de rapportage van emissies en de verificatie hiervan wordt het voor bedrijven inzichtelijk waar de grootste emissies plaatsvinden en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze te verminderen. Zo kun je als bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU.

Zij helpen je graag

2024 duurt niet lang meer, dus bereid je nu alvast voor om te voldoen aan de rapportage- en verificatievereisten. De logistiek makelaars van logistiekbereikbaar.nl adviseren je graag hoe je dit doet. Zij kunnen je ook in contact brengen met geaccrediteerde verificateurs. Het advies is gratis en op maat.

Neem contact op met het Team Logistiek