Het tempo van de digitale ontwikkeling zal het komend jaar zeker niet langzamer gaan. Het Nationale Cyber Security Centrum heeft een vooruitblik gepubliceerd op de digitale ontwikkelingen in de komende jaren en de risico’s die daaraan verbonden zijn: Het Cyberkompas 2019.

Het NCSC bespreekt de ontwikkelingen op acht gebieden en ze signaleren diverse trends waar ondernemers mee te maken hebben of gaan krijgen. De vier met de grootste impact zijn volgens het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid (ECCW) de volgende:

  • De groeiende vraag naar specifieke professionals – en het tekort eraan – om te kunnen voldoen aan de toenemende regelgeving als het gaat om gegevensbescherming.
  • De toenemende belasting van onze technische infrastructuur waarbij verwacht wordt dat het vaker tot storingen in bijvoorbeeld stroomtoevoer zal leiden.
  • Beveiligingsmaatregelen worden verder gestandaardiseerd en daarmee goedkoper, waardoor het ook voor kleinere ondernemingen makkelijker wordt om zich te beschermen tegen ongewenst digitaal bezoek.
  • Menselijke fouten gaan naar verwachting een kleinere rol spelen bij cyberincidenten omdat software meer en meer beslissingen gaat  overnemen van mensen. Tegelijkertijd is de verwachting dat als het dan fout gaat, de omvang van de schade ook groter zal zijn.

Het complete overzicht van de ontwikkelingen (plus een leesbare versie van het Cyberkompas) is te vinden op de site van het NCSC.