Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Ondernemersorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben de handen ineen geslagen en een nieuw instrument ontwikkeld om het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen: de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid. Deze is vandaag gelanceerd.

“De impact van een cyberincident op de bedrijfscontinuïteit wordt best vaak onderschat.” Aldus Tanja Stoops, CCV-adviseur.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in onze economie. Bijna alle bedrijvigheid in Nederland valt onder het mkb. Door hun cruciale rol zijn deze bedrijven aantrekkelijk voor internetcriminelen. Uit onderzoek van SIDN (juni 2020) blijkt dat maar liefst 22% van de mkb’ers in 2019 slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Het werkelijke getal ligt mogelijk nog hoger, uit schaamte doet niet iedereen aangifte.

 

Gevolgen cybercrime zijn groot

Net als bij brand en inbraak is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van het bedrijf. Veel ondernemers denken dat een cyberincident een ver van hun bed show is. Helaas is de realiteit dat steeds meer bedrijven het doelwit zijn. “De impact van een cyberincident op de bedrijfscontinuïteit wordt best vaak onderschat”, vertelt Tanja Stoops, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit zit de ondernemer met de handen in het haar. Wat doe je als computers geblokkeerd zijn, de volledige klantenhistorie verdwenen is en je niet meer bij de planning kunt? Bedrijven die dit overkomt, liggen volledig plat, met soms een faillissement tot gevolg.

 

 

Een computer met een crimineel op het beeldscherm die bezig is met cybercrime.

 

Cyberaanval mkb heeft ook gevolgen voor anderen

Een cyberaanval heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf. In de ketensamenwerking neemt het mkb een belangrijke plek in. Zo zijn ook multinationals voor de informatie-uitwisseling afhankelijk van veel kleine en grotere ondernemingen; talloze systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Een mkb’er die onderdeel uitmaakt van deze keten heeft daarin de verantwoordelijkheid om de beveiliging van zijn bedrijf goed op orde te hebben.

 

Lancering Risicoklassenindeling door het CCV

Verschillende partijen hebben onder aanvoering van het CCV de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die de ondernemer invult om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.

Aan dit project werkten onder andere VNO-NCW, MKB Nederland, CIO Platform Nederland, Verbond van Verzekeraars, Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital en de Online Trust Coalitie mee. Het risicomodel is dinsdag 12 januari 2021 live gegaan via het Digital Trust Center (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Ondernemers kunnen hun risico checken via digitaltrustcenter.nl/risicoklasse.