Het Europees Sociaal Fonds wil werknemers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds subsidie beschikbaar via het ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI). Hiermee subsidieert het ESF organisaties met trajecten die minimaal 12.000 euro (per traject) kosten. De ESF-DI-subsidie is bedoeld om vooral mkb’ers te helpen investeren in de vitaliteit van de eigen organisatie. Tussen 8 en 12 april a.s. kunnen aanvragen worden ingediend.

De regeling richt zich op trajecten die gezond en veilig werken bevorderen. Hieronder valt o.a. het werken aan een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. Ook het stimuleren van een leercultuur voor werkenden behoort hiertoe. Denk aan het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden,

interne mobiliteit van medewerkers, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en zelfs werknemers naar ondernemerschap begeleiden. Tot slot komen ook trajecten in aanmerking die een flexibele werkcultuur bevorderen. Daaronder valt het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Lees hier meer over deze regeling.