De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) schaart zich achter de oproep van VNO-NCW om snelle maatregelen te nemen inzake de PFAS.

De problemen rond stikstof in natuurgebieden en chemische stoffen in de grond hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert, meent directeur Huub Narinx van LWV: “We moeten snel met oplossingen komen met het kabinet en de provincie om een nieuwe, zelf georganiseerde recessie te voorkomen.”

 

Wat is er aan de hand?
Bij PFAS gaat het om chemische stoffen die in de bodem kunnen zitten. Bedrijven die grond verplaatsen, zijn sinds kort verplicht om de verontreiniging te meten. Maar daaromtrent bestaat veel onduidelijkheid. De normering die de staatssecretaris hanteert (1 microgram) is ver beneden de geadviseerde 3 gram per kilo. Narinx is elk geval uitgesproken: “De problematiek rond PFAS is urgenter dan de stikstof-crisis”.

 

Publieksvriendelijk
Onlangs hield LWV een enquête onder haar leden. Daaruit bleek de onvrede. Inmiddels wordt pijnlijk duidelijk dat ondernemers geen opdrachten meer krijgen. Mede daarom steunt LWV de protestactie ‘Grond in verzet’, die volgende week woensdag in Den Haag wordt gehouden. Narinx roept op dat deze protestactie publieksvriendelijk verloopt.