Voor Nederlandse bedrijven is digitale veiligheid een voorwaarde om de kansen van de digitale economie te benutten. De realiteit is dat ondernemers dagelijks te maken hebben met cyberdreigingen. Bedrijven moeten zich volgens het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg (ECCW) weren tegen deze dreigingen en voldoende investeren in beveiliging.

 

De cyberrisico’s voor ondernemers zijn divers en lopen uiteen van het betalen van losgeld om weer toegang te krijgen tot het eigen bedrijfsnetwerk tot de uitval van productiefaciliteiten, waardoor de continuïteit van het bedrijf acuut in gevaar komt. Het ECCW heeft als doel om Limburgse mkb’ers bewuster te maken van de risico’s van cybercrime door middel van een cyberscan.

 

Bezorgdheid
De bezorgdheid om digitale veiligheid op de werkvloer groeit. Uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019 is gebleken dat de bezorgdheid sinds 2017 is gestegen van 21% naar 27%. Dit komt doordat 56% van de Nederlanders pas maatregelen neemt nadat zij zijn getroffen door cybercrime.
De top 5 van die maatregelen luidt als volgt:
1. 35% installeren een anti-virussoftware
2. 24% maken wachtwoorden complexer
3. 24% controleren een website op HTTPS
4. 22% voeren een software update uit
5. 26% updaten of installeren een firewall

 

Bedrijven en medewerkers zijn zich steeds bewuster van de dreiging en doen van alles aan de verbetering van digitale veiligheid op de werkvloer.
– 91% van de medewerkers voelt zich verantwoordelijk voor hun eigen online gedrag op de werkvloer;
– 40% van de bedrijven heeft afspraken over het veilig gebruik maken van websites en e-mail. Circa drie op de tien (33%) voor het veilig versturen en uitwisselen van bestanden, 28% voor persoonsgegevens;
– 51% van medewerkers geeft aan zich altijd aan afspraken over digitale veiligheid te houden;
– 58% van leidinggevenden spreekt collega’s erop aan als die zich niet houden aan werkafspraken over online veilig gedrag;
– 65% van medewerkers krijgt toegang tot goede tools en instrumenten om online veilig gedrag te bevorderen.

 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.alertonline.nl/media/Nationaal-Cybersecurity-Bewustzijnsonderzoek-2019-Infographic.pdf

 

Wie de digitale veiligheid van zijn bedrijf aan een nader onderzoek wil laten onderwerpen, kan door ECCW een cyberscan laten uitvoeren:

Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid is een samenwerking van onder andere Ondernemend Limburg (een samenwerkingsverband tussen LWV, MKB Limburg en LLTB), Brightlands Smart Services Campus en CybersecurIT.