De sectoren industrie en dienstverlening vertegenwoordigen meer dan 39% van het eindenergieverbruik van de EU, wat overeenkomt met 21% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU (Eurostat, 2016). Europese ondernemingen hebben belangrijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van hun energie efficiëntie en het overschakelen op koolstofarme energiebronnen; er blijven echter mogelijkheden om energie te besparen.

Hieronder treft u een link naar de enquête die als doel heeft om specifieke marktprioriteiten en hiaten in de inhoud te identificeren die kunnen worden aangepakt als onderdeel van het komende LIFE-programma (2021-2027) om de energietransitie van de industrie en dienstensector te versnellen.

Tijdens de volgende programmeringsperiode zal het LIFE-programma een subprogramma voor de transitie naar schone energie bevatten, gericht op het bevorderen van de marktintroductie van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De algemene doelstellingen van het nieuwe LIFE-programma zijn voorlopig overeengekomen, en het is nu de taak om het eerste meerjarige werkprogramma op te stellen voor de periode 2021-2024. De resultaten van deze enquête zullen de prioriteiten voor het werkprogramma bepalen.

De vragenlijst is als volgt opgebouwd:
Deel 1: Over u – informatie over respondenten
Deel 2: Bewustwording en betrokkenheid bij EU-programma’s
Deel 3: Relevantie van actuele onderwerpen over energie-efficiëntie
Deel 4: Toekomstige uitdagingen / kansen waar LIFE kan helpen een verschil te maken
Deel 5: Prioritering van maatregelen die in LIFE moeten worden opgenomen

Tot dusver hebben meer dan 130 belanghebbenden in de EU hun mening en aanbevelingen gegeven die zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van het subprogramma Transitie naar schone energie binnen het komende LIFE (2021-2027).

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 30 minuten. De deadline voor reacties op deze enquête is verlengd tot 4 september 2020.

De privacyverklaring, waarin wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens worden beheerd, kunt u hier online raadplegen.

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar LIFECleanEnergyTransitionConsultation@ricardo.com

Deel deze enquête met collega’s die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in het invullen ervan.

 

GA NAAR DE ENQUETE