Een ding is duidelijk: een bedrijventerrein wordt door de ondernemers steeds meer gezien als een geheel. De besturen van de ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen maken steeds meer de vroeger onmogelijke vergelijking, maar nu steeds meer gehoord: een bedrijventerrein is een soort binnenstad, een soort winkelcentrum. Het is steeds meer een gebiedsonderneming.

Ondernemers zien steeds meer de waarde van een goed draaiend bedrijventerrein voor de langere termijn. En een goed draaiend terrein is steeds meer een terrein dat personeel weet te boeien en te binden, waar wordt samengewerkt in opleidingen buiten het eigen bedrijf om. Medewerkers hebben zeg maar carrière-perspectief op het hele terrein, dus niet alleen binnen het eigen bedrijf.

Ook voor wat betreft de energie-transitie is een oplossing op alleen bedrijfsniveau niet meer voldoende. Een energie-coöperatie is een gebiedsonderneming.

Al veel eerder werd de samenwerking op het gebied van schoon, heel en veilig (beveiliging, onderhoud) vorm gegeven. Dat is de basis. Die samenwerking gaat nu ook op veel andere thema’s vorm krijgen: bijvoorbeeld op bereikbaarheid, waterstof, robotisering, wateroverlast en biodiversiteit.

Dat lukt allemaal beter vanuit het concept-gebiedsonderneming.

Door: Herman Timmermans – Stichting CLOK