Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Op donderdag 22 juni organiseert het CCV dit cybercongres in het Van der Valk hotel in Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur. Laat je inspireren, haal kennis op en pas het toe in je eigen gemeente of regio. Meld je direct aan via het aanmeldformulier.

17 nieuwe cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022 bekend

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door het ministerie van Jusititie en Veiligheid. Maar liefst 45 voorstellen werden ingediend voor dit tweede subsidietraject innovatieve cyberprojecten. De selectiecommissie honoreerde na uitvoerig overleg 17 cyberprojecten. Deze nieuwe projecten maken deel uit van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime en worden begeleid door het CCV:

 1. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Noord-Holland Samen Veilig, Regio Limburg en Veiligheidsnetwerk Oost- Nederland – re_B00TCMP
 2. Gemeente Amsterdam / Actiecentrum Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis) – ConNect: Samen bouwen aan online interventiematrix
 3. Gemeente Amersfoort – Project ‘Digitale Inclusie’
 4. Gemeente Arnhem – Youth Cyber Team
 5. Gemeente Breda – DigiKamer voor gemeenten
 6. Gemeente Breda – Gastveilig Hazeldonk – Digitaal Vitaal Breda
 7. Gemeente Dordrecht/Coevorden – Serious game cyberweerbaarheid laaggeletterden
 8. Gemeente Groningen – Living Lab Cyberweerbaarheid & Ransomware MKB
 9. Gemeente Heerlen namens de Taskforce Cyber Limburg – Digitaal Veilig in Limburg
 10. Gemeente Súdwest-Fryslân – Brede aanpak digitale weerbaarheid (water)sportbedrijven en havens
 11. Gemeente Veenendaal – Digitale Cybersecurity Ster voor KVO-B
 12. Gemeenten Amstelveen-Aalsmeer – Juice of (fake-)news?
 13. PVO Den Haag – Evidence based cybersecurity gedragsinterventie gericht op drie basisprincipes van veilig ondernemen
 14. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant – Sterkere schakels versterken de keten!
 15. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant – Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid
 16. VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) – Interactieve training cyberweerbaarheid senioren
 17. Veiligheidsregio Twente – Internetveiligheid – Risk Factory Nederland

De selectie heeft geleid tot een set van kwalitatief hoogstaande, innovatieve projectvoorstellen én een redelijke spreiding van projecten met betrekking tot beleidsthema’s en regionale verdeling. De nieuwe cyberprojecten hebben 1 van deze 3 doelstellingen

 • Het verhogen van de cyberweerbaarheid van het MKB
 • Het verhogen van cyberweerbaarheid op wijkniveau en kwetsbare groepen
 • Het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sten Meijer, CCV-adviseur en secretaris van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

“Door van elkaar te leren, samen te werken, goede initiatieven van elkaar over te nemen en te experimenteren met nieuwe aanpakken, ontstaat meer massa en impact en willen we het bewustzijn van burgers en bedrijven vergroten”, licht staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe. “Het is naïef te denken dat we een halt kunnen toeroepen aan de cybercriminelen van de toekomst. Maar door deze City Deal goed uit te voeren, zetten we een stevige stap voorwaarts richting een veiliger internet.”