CLOK heeft, samen met Vereniging van Parkmanagers, een oproep gedaan voor de aanstelling van een Staatssecretaris Werklocaties en Campussen. We hebben deze brief gestuurd om de uitvoeringskracht op bedrijventerreinen, binnensteden/retailcentra en campussen te versterken. Dit is essentieel, aangezien werklocaties goed zijn voor ongeveer 30-40% van alle werkgelegenheid en omzet van het BBP en cruciaal zijn voor het behoud van Nederland als een dynamische en concurrerende economie.

Onze belangrijkste aanbevelingen in de brief zijn:

  • Versterking van het organiserend vermogen: Ondernemers moeten zich professioneel verenigen en samenwerken voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat.
  • Ontwikkeling van een concreet uitvoeringsprogramma: Dit programma moet duidelijke doelen en instrumenten bevatten en collectieven van ondernemers versterken.
  • Aanstelling van een Staatssecretaris Werklocaties en Campussen: Deze functie zal de economische basis versterken en verduurzaming en innovatie op werklocaties faciliteren.

Werklocaties zijn steeds belangrijker voor de energietransitie, klimaatadaptatie en vergroening, maar bieden ook uitdagingen zoals netcongestie en watermanagement. CLOK werkt samen met ondernemers en de overheid aan een duurzame lokale economie en betere bedrijfsomgevingen.

Wij hopen spoedig in gesprek te kunnen gaan om deze voorstellen verder uit te werken.