Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waarvan mbo-studenten de pijnlijke gevolgen dragen. De campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie brengt het probleem onder de aandacht en helpt werkgevers, scholen en studenten om het aan te pakken. SBB is een van de initiatiefnemers van de campagne.

Direct naar KIESMIJ.nl

Minister van Engelshoven: ‘’Hoe frustrerend is het als je moeilijk een stageplek kunt vinden vanwege je achternaam! En dan niet één of twee keer, maar wel vijftien keer. Het komt nog te vaak voor. Soms bewust, soms onbewust. Hoe dan ook is dat onacceptabel. Want je knakt een droom, je geeft jonge mensen van 16 of 17 jaar oud het gevoel dat er geen plaats voor ze is in de maatschappij. Deze campagne moet mensen daarvan bewustmaken en helpen om hiervan af te komen.’’

Elke student moet veilig kunnen leren in de praktijk

Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB: “Met veel plezier maken wij ons sterk voor goede stages en leerbanen voor mbo-studenten in opleidingen van accountmanager tot zilversmid. Het spreekt vanzelf dat elke student dezelfde kans verdient om zo’n plek bij een erkend leerbedrijf te vinden én dat hij of zij veilig kan leren in de praktijk. Voor discriminatie is geen ruimte. Fijn dat we met #KIESMIJ nu een podium hebben dat zowel studenten, scholen als leerbedrijven daarin steunt.”

Zowel bij het verkrijgen van een stage of leerbaan als tijdens het leren in de praktijk zelf kunnen studenten te maken krijgen met discriminatie. Dat moet anders. Daarom staat in de campagne #KIESMIJ centraal dat iedereen moet kunnen meedoen in deze samenleving. En dus ook bij een erkend leerbedrijf. Ongeacht achternaam, levensovertuiging of huidskleur. De campagne benadrukt dat we moeten kijken naar het talent van onze studenten; naar doorzettingsvermogen, lef of ambitie.

Platform kiesmij.nl met persoonlijke verhalen

Met persoonlijke verhalen van studenten die stagediscriminatie hebben meegemaakt wordt de campagne wijd en zijd verspreid via verschillende digitale kanalen. Daarnaast wordt het platform kiesmij.nl opgericht waar werkgevers, scholen en studenten terechtkunnen voor hulp bij het tegengaan en het voorkomen van stagediscriminatie. Zo wordt er informatie gedeeld over waar je hulpmiddelen kunt vinden om stagediscriminatie tegen te gaan.

Denk aan een handreiking stagediscriminatie voor scholen van het College voor de Rechten van de Mens, e-learningmodules voor docenten en stagebegeleiders van Stichting School en Veiligheid en gratis webinars rondom stage en discriminatie voor leerbedrijven bij SBB. Ook na de campagne blijft het platform beschikbaar en wordt dit zo nodig uitgebreid met aanvullend materiaal.

Ook voor vmbo, praktijkonderwijs en vso

De campagne, die ook geldt voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven, is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van OCW, SBB, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, mbo-studentenorganisatie JOB, de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens, CNV en FNV.

Direct naar KIESMIJ.nl