Brexit kan iedereen raken, ook al vermoedt u dat in de eerste instantie niet. Wilt u controleren wat u nog moet doen om u voor te bereiden op de Brexit? Start de Brexit Impact Scan! Doorloop de Scan helemaal, alleen zo ontdekt u ook onvermoede effecten voor uw bedrijf.

Actuele ontwikkelingen

Hoewel de Europese regeringsleiders zondag 25 november ingestemd hebben met het terugtrekkingsakkoord over Brexit, hebben het Britse Parlement en het Europees Parlement dit vooralsnog niet gedaan. Hierdoor is het terugtrekkingsakkoord nog niet definitief. De kans op een no-deal Brexit is een reëel risico: bereid u hierop voor.

Bereid u voor op Brexit

Zoals het nu staat, verlaten het Verenigd Koninkrijk (VK) – Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – op 29 maart 2019 de Europese Unie (EU). Dat betekent dat zij uit de interne markt en douane unie stappen. Door dit vertrek wordt het VK een land buiten de EU en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

Een mogelijke no-deal Brexit komt dichtbij en heeft grote gevolgen voor bedrijven in Nederland en kan ook úw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu maatregelen te treffen en de mogelijke impact van Brexit vast te stellen. Deze scan helpt u in kaart te brengen wat u aan voorbereiding kunt doen en waar u bij stil moet staan.

Uitgangspunten

Aan de hand van een aantal vragen laat deze scan de impact van de Brexit voor uw onderneming zien. Zaken die aan de orde komen zijn: export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data en diensten, intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie en markt, personeel en certificering en CE-markering.

Alle adviezen in de Brexit Impact Scan zijn gebaseerd op een vertrek van het VK uit de EU in een no-deal scenario.

U kunt aan de uitkomsten van deze scan geen rechten ontlenen. Deze scan geeft u een advies voor uw bedrijf, gebaseerd op de situatie zoals deze nu is, maar geeft u zolang de onderhandelingen nog lopen geen uitsluitsel. Onder andere om bedrijven meer tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden spreken de EU en het VK over een overgangsperiode welke onderdeel is van het terugtrekkingsakkoord. Als er een deal komt met het Verenigd Koninkrijk zal de overgangsperiode tot 31 december 2020 duren. Als deze overgangsperiode van kracht wordt kunt u gedurende die periode voor het grootste deel zaken blijven doen met het VK zoals u dat nu doet. Echter zal hierover pas definitieve zekerheid gegeven kunnen worden als het gehele terugtrekkingsakkoord is goedgekeurd. Dit is nu nog niet het geval. In het no-deal scenario zal er geen officiële overgangsperiode zijn. In dat geval verlaat het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk de EU.

Blijf de ontwikkelingen rondom Brexit volgen via het Brexitloket en rijksoverheid.nl/brexit. De Rijksoverheid past de adviezen in deze Brexit Impact Scan continu aan, aan de laatste ontwikkelingen.