Vorige week maakte het ministerie van OC&W bekend wie in 2019 het predicaat ‘Excellente School’ heeft gekregen. 5 Limburgse scholen werden onderscheiden met deze prestigieuze titel, waaronder de basisscholen De Lindegaerd (Meerssen) en St. Pieter (Maastricht). Peter Schut is directeur van het Broekland College in Hoensbroek, dat sinds 2018 dit predicaat mag dragen. Met hem spraken we o.a. over de relatie tussen het onderwijs en de regio Zuid-Limburg: “Bij sommige bedrijven mis ik betrokkenheid.”

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het Broekland College, een middelbare school voor mavo+ en met een opstroomklas voor de havo, werd vorig jaar tot Excellente School uitgeroepen; een predicaat dat het drie jaar lang mag dragen. Het Broekland wordt geroemd om zijn integrale onderwijsbenadering. De school behandelt actuele thema’s niet alleen in de afzonderlijke vakken, maar door middel van een samenwerking daartussen. Bovendien wordt er niet alleen gestuurd op zo goed mogelijke resultaten; bij het Broekland geldt namelijk het credo ‘wat je leert, moet je ook gebruiken’, zoals Schut het zegt.

Waarde

“Wij leiden op voor een rol in de maatschappij”, legt de directeur uit. “Leerlingen moeten begrijpen welke waarde bepaalde competenties, vaardigheden en talenten kunnen hebben voor hun eigen toekomst, maar ook voor hun omgeving. Veel mensen kiezen namelijk later voor een beroep waarvoor ze helemaal niet opgeleid zijn. Bovendien is flexibiliteit tegenwoordig een vereiste. Het gaat om een leven lang leren, de juiste keuzes maken en je vaardigheden en mindset blijven ontwikkelen.”

Zowel in als buiten de school is er veel aandacht voor maatschappelijke onderwerpen. Het Multicultipositivoproject, dat nu 10 jaar bestaat en volledig geïntegreerd is in de school, is daar het beste voorbeeld van. “Elk jaar gaat een nieuwe groep leerlingen hiermee aan de slag, resulterend in een magazine”, vertelt Schut. “In dit magazine staan onder andere de ervaringen die de leerlingen hebben opgedaan tijdens een 10-daagse reis naar het buitenland. In het verleden zijn we o.a. naar Marokko, Suriname en Rusland geweest. Vorig jaar waren we in Bali.”

Jongeren binden

In het vierde jaar van hun schooltijd gaan alle leerlingen een week op stage bij een werkgever in de regio. Om zo ervaring op te doen, zodat ze straks de juiste keuze voor een vervolgopleiding maken. “De leerlingen werken een week in de zorg, draaien mee in een logistiek bedrijf of komen enkele dagen in de procestechniek terecht”, noemt Schut enkele voorbeelden op.

Hoewel het Broekland een aanzienlijk netwerk met stageplekken bezit, vindt Schut wel dat bedrijven zich pro-actiever zouden mogen opstellen. Niet alleen naar zijn school, maar naar het onderwijs in het algemeen. “Werkgevers zouden meer moeten investeren in een relatie met scholen. In de procestechniek zie je dat al wel; bedrijven zoals Sabic en DSM zijn daar een goed voorbeeld van. Zij zorgen ervoor dat leerlingen op school aan technische units kunnen werken, waarna ze op de fabriek mogen komen kijken hoe het er in het echt aan toegaat. Zo maak je leerlingen enthousiast. Die betrokkenheid mis ik bij veel andere bedrijven.”

‘Investering betaalt zich terug’

Schut neemt de zorg als een voorbeeld van een sector waarin dit beter kan: “De zorg heeft veel mensen nodig de komende jaren. Maar ik hoor ook dat zorginstellingen weinig stageplekken beschikbaar hebben. Vooral vmbo kader-leerlingen, die het Broekland overigens niet heeft, kunnen om uiteenlopende redenen niet altijd terecht.” Terwijl het binden van jonge mensen – nota bene toekomstige werknemers – juist een uitdaging zou moeten zijn, vindt Schut: “Als ik eigenaar van een bedrijf was, zou ik iemand daarvoor vrijmaken. Iemand dit graag zou willen doen en zich daarom op deze uitdaging stort. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n investering zich uiteindelijk terugbetaalt.”

Het Broekland heeft één-op-één goede banden met bedrijven van lokaal tot zelfs nationaal niveau. “Zo hebben we mensen van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV hier gehad, die vertellen waarom wiskunde in hun werk zo belangrijk is. En we hebben zelfs stewardessen voor de klas gehad, die vertellen over de waarde van het spreken van vreemde talen.” Op strategisch niveau is er echter nog weinig tot geen overleg met werkgevers, constateert Schut. “Wij als scholen – dus niet alleen het Broekland – zitten nog niet structureel aan tafel met bedrijven en organisaties, om over deze thema’s te praten. Terwijl ik denk dat we daar wel allemaal baat bij zouden hebben.”