Door: Herman Timmermans, Stichting CLOK

“Ondernemers en vastgoedeigenaren zorgen voor de eigen winkelcentra en bedrijventerreinen. En als de besturen van de ondernemers taken van de gemeente willen overnemen omdat zij het beter en goedkoper kunnen uitvoeren, dan hebben zij daartoe het recht”. Dat is de kern van het wetsvoorstel Uitdaagrecht van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

In Nederland is de inspraak goed geregeled. De inwoners (en daarmee ook de ondernemers) worden betrokken (participatie) bij de voorbereiding van beleid. Dat is al langer het geval. Wat nu nieuw is, is dat de burger ook het recht heeft betrokken te worden bij de uitvoering en de evaluatie van beleid. Specifiek bij de uitvoering van het beleid komt er nu een uitdaagrecht: als de ondernemers de uitvoering beter kunnen dan de gemeente, dan krijgen de ondernemers het recht dat ook te gaan doen. Dat kan het geval zijn als het gaat om het eigen bedrijventerrein of winkelcentrum. Dit is een voorstel dat besturen van ondernemersverenigingen dus uitnodigt om na te denken of er taken zijn die zij zelf (beter) willen uitvoeren voor de winkelcentra en bedrijventerreinen. Als daarmee bijvoorbeeld de kwaliteit van het gebied er beter van wordt.

Lees verder