De aanpak om regeldruk te verminderen, begint zijn vruchten af te werpen, constateert MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie vindt het nu tijd om door te pakken.

 

MKB-Nederland, regering en ondernemers hebben samen afspraken gemaakt om de regeldruk aan te pakken. MKB-Nederland constateert dat het kabinet bij regelgeving en beleidsuitvoering steeds beter rekening houdt met kleinere ondernemers en het mkb steeds vaker als norm ziet. Maar, zo zegt de ondernemersorganisatie, we zijn er nog niet. “Zaak is dat er nu doorgepakt wordt.”

 

Merkbaar minder tijd en kosten
Ondernemers moeten in de dagelijkse praktijk merkbaar minder tijd en kosten kwijt zijn aan het voldoen aan regelgeving, vindt MKB-Nederland. Als ondernemers beter met bestaande of nieuwe regelgeving of beleid uit de voeten kunnen, vergroot dat het draagvlak ervoor.

 

MKB-Toets
Inmiddels is een aantal instrumenten klaar, zoals de MKB-Toets. Bij deze toets geven ondernemers aan of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. Ook kijken ze of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. MKB-Nederland wil dat alle Rijksdepartementen de MKB-Toets actief gaan toepassen. De MKB-Toets leidt tot nieuwe inzichten bij beleidsmakers omdat ondernemers echt vooraf in het traject kunnen meedenken over nieuwe maatregelen, zo stelt MKB-Nederland.

 

Lokaal
MKB-Nederland is blij dat veel gemeentebesturen hebben gereageerd op de oproep om ook lokaal een MKB-Toets te introduceren. Ze ziet dit als een kans om de lokale economie te versterken en de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren.