Industriële Kontaktgroep de Beitel

Wat is IKB?

De Industriële Kontaktgroep de Beitel (IKB) is de ondernemersvereniging, die sinds 1988 actief bemiddelt in en opkomt voor de algemene belangen van de ondernemers gevestigd op bedrijventerrein “De Beitel” in de gemeente Heerlen.

 

Wie is IKB?

De dagelijkse leiding van IKB is in handen van een aantal enthousiaste vertegenwoordigers van ondernemingen gevestigd op “de Beitel”. Het bestuur heeft verder aansluiting gezocht bij BTM (Bedrijventerreinen Management) Parkstad Limburg, die het parkmanagement en de secretariële ondersteuning van de vereniging verzorgen.

Missie en visie IKB

Op basis van wederzijds respect en collegialiteit een vruchtbare voedingsbodem creëren voor:

  • het uitwisselen van informatie, kennis en expertise en
  • een efficiënte ondersteuning, samenwerking en netwerk

om continu het ondernemersklimaat op bedrijventerrein “de Beitel” te borgen en verder te verbeteren.

 

Wat kan IKB voor mij betekenen?

Belangenbehartiging

IKB behartigt de belangen van ondernemers op bedrijventerrein “de Beitel”.

 

Bron van informatie

Meermaals per jaar verspreidt IKB een nieuwsbrief met daarin een update van actuele zaken die spelen op of rondom het bedrijventerrein.

 

Gesprekspartner

Middels IKB kan snel een gesprekspartner gevonden worden die kan adviseren in voor uw onderneming belangrijke kwesties.

 

Activiteiten & netwerken

Meerdere keren per jaar worden door IKB diverse activiteiten georganiseerd, waar op een informele manier kennis kan worden gemaakt met collega ondernemers. Zo wordt jaarlijks een bedrijfsbezoek gebracht aan een bedrijf op “de Beitel”, een kerstborrel georganiseerd en worden ad hoc diverse bijeenkomsten belegd. Verder worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met zusterondernemersverenigingen in de regio.

 

Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben die een mogelijke aanmelding in de weg kunnen staan? Of wilt u een keer kennis met ons maken tijdens een ledenbijeenkomst? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of het secretariaat van onze vereniging via ikb@btmparkstad.nl. Neem hier kennis van onze statuten.