Signaleren van ondermijning op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een gelegenheidsstructuur voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Overheden die belast zijn met bestrijding van dit fenomeen hebben vaak maar beperkt zicht op wat er zich afspeelt op deze gebieden. Hoe kunnen overheden en ondernemers...

Brightlands Digitale Werkplaats MKB

De Brightlands Digitale Werkplaats MKB helpt ondernemers bij vraagstukken op het gebied van digitalisering;  van het gebruik van data voor een optimale inrichting van je bedrijfsprocessen, tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie....

KOERS naar duurzaam ondernemen

Je bent ondernemer en wilt aan de slag met duurzaamheid. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, toenemend verlies aan biodiversiteit, woningnood en een groeiende kloof tussen rijk en arm vragen om een andere manier van ondernemen. Maar waar begin je? Hoe pak je het aan?...